8
votes
3answers
319 views

What is the difference between πιστεύων ἐν αὐτῷ and πιστεύων εἰς αὐτὸν?

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:15-16 (SBLGNT) 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ...
6
votes
1answer
171 views

Romans 5:1 and peace with God

The UBS4 reading of Romans 5:1 is: Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (emphasis added) At issue is a textual variation concerning the ...
5
votes
1answer
158 views

Language question in Mark 15:34

In Mark 15:34, why was part of the verse left in the Aramaic language instead of being translated into English? Why, if the rest was translated, does that line remain the same? 15:34 Around three ...
0
votes
2answers
103 views

What is the best translation of κατὰ κεφαλῆς in 1 Cor 11:4?

I have seen in translations this being translated as "head covered" From the perspective that it does not mean "head covered" what would the next best translation be? What is the best translation of ...
4
votes
1answer
128 views

The grammatical tense of the verb “judged” in 1Peter 4:6

In the following verse: For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. (1 ...
5
votes
1answer
188 views

In Numbers 19 - What is Third day and Seventh day referring to?

In this verse: 11“Whoever touches a human corpse will be unclean for seven days. 12They must purify themselves with the water on the third day and on the seventh day; then they will be clean. ...
6
votes
2answers
452 views

“Spiritual Enlightenment” in John 7:17

In some books of hermeneutics, I have found a principle or rule or law, similar to the following: The Principle of Spiritual Enlightenment declares that God promises to enlighten the understanding ...
3
votes
3answers
479 views

What does “The earth opened its mouth” mean?

In Revelation 12 the serpent opens its mouth to sweep away the woman, but the earth protects her by opening its mouth. Revelation 12:15-17 (NASB) 15 And the serpent poured water like a river out ...
4
votes
1answer
204 views

The original form(s) of Isaiah 2:2-4 // Micah 4:1-3

Isaiah/Yeshaayahu 2:2-4 and Micah/Micha 4:1-3 (BHS) are almost 90% identical in the Hebrew, leading scholars such as Oswalt to speculate that there may have been two original sources or one source ...
10
votes
2answers
137 views

Who is 'us' in 2 Peter 1

Peter switches from 'us' to 'you' in 1:4: 3His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and ...
4
votes
1answer
439 views

What does Ezekiel 26:14 mean by 'Tyre shall never be rebuilt'?

Ezekiel 26:7-14 (ESV) 7  “For thus says the Lord God: Behold, I will bring against Tyre from the north Nebuchadnezzar king of Babylon, king of kings, with horses and chariots, and with ...
7
votes
3answers
141 views

In Rev 19:16, why is the Name on the Word's thigh and robe?

The fact that the Name is on the Robe makes sense, because that's where the High Priest wore the Breastplate with the 12 Jewels and the Urim and Thummim; and the 12 Jewels are an echo and elaboration ...
7
votes
2answers
319 views

Who is the “True Companion” in Philippians 4:3?

The Epistle of Paul to the Philippians is written in the second person plural, except for the following verse. Philippians 4:3 (NASB) 3 Indeed, true companion, I ask you also to help these women ...
4
votes
4answers
486 views

The word 'believe' in John 3:15-16

Does the word 'believe' in John 3:15-16 mean to believe in Jesus as the Son of God, or to believe in the message of Jesus: 15that whoever believes in him may have eternal life. 16“For God so ...
7
votes
3answers
827 views

What is the meaning of the face-cloth rolled up in John 20:7?

There is one detail, interesting to me, in the following passage: John 20:3-8 (NASB) 3 So Peter and the other disciple went forth, and they were going to the tomb. 4 The two were running ...
9
votes
5answers
2k views

What does Paul mean by “unworthy manner” in 1 Corinthians 11:27-32?

In 1 Corinthians 11:27-32 (NKJV) : 27 Therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. 28 But let a man ...
8
votes
1answer
289 views

What does “Qr perpetuum” mean?

In the BDB entry for הוא http://biblehub.com/hebrew/1931.htm, the term "Qr perpetuum" appears, but I have no clue what it means. From logical deduction, I can conclude it means something like "from ...
4
votes
1answer
108 views

Explanation of the Textual Variant in Mark 14:65

The Textus Receptus (Estienne, 1550) has: Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ...
1
vote
1answer
87 views

Didn't Cleopas see Jesus’ nail marks?

When Jesus appeared to some and then all 11 disciples, he told then to look at his hands, side and feet. (e.g. Luke 24:39, John 20:20, 27) Prior to that, when Jesus appeared to and told the women to ...
5
votes
2answers
252 views

What is meant by “clean” and “unclean” animals in Genesis 7?

Genesis 7 orders Noah to take "clean" and "unclean" animals with him into the Ark, but this is way before people received kosher laws on what animals could be eaten. So what is meant here by clean and ...
0
votes
1answer
76 views

Why does Genesis refer to the flood making the earth corrupt?

Gen 9:11 says: "...neither shall there ever again be a flood to destroy the earth and make it corrupt." (Amplified Bible). Didn't the flood wipe away corruptness? Why does it say here that the flood ...
5
votes
2answers
8k views

What was the actual thorn plant that was used in Christ's crown of thorns? John 19:2

John 19:2 (HCSB) The soldiers also twisted together a crown of thorns, put it on His head, and threw a purple robe around Him. Image from The Passion of the Christ. What was the actual thorn ...
1
vote
2answers
56 views

What are 'the laws' in Exodus 18?

When Moses judged the people of Israel, we read in Exodus 18:20 about the laws: and you shall warn them about the statutes and the laws, and make them know the way in which they must walk and ...
2
votes
5answers
245 views

Who is being described in Rev. 13:11-12 and in what context do we understand the verses?"

In Rev. 13:11 it says," And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon." 12And he exerciseth all the power of the first ...
10
votes
2answers
348 views

Was Job short-changed in the end?

The LXX and Masoretic Text (MT) disagree concerning the number of oxen and donkeys which Job once owned; however, both the LXX and MT are mathematically consistent in that Job received double from the ...
1
vote
2answers
281 views

What does μονογενὴς Θεὸς means in John 1:18?

I know that μονογενὴς Θεὸς is the correct text in John 1:18b but my question is that what does it mean in Christian Theology? How do we suppose to understand such divine title of God's Son? The NASB ...
5
votes
1answer
629 views

Luke 7:33 - Why didn't John the Baptist eat bread?

According to Luke 7:33, John the Baptist "came neither eating bread nor drinking wine" (KJV). King James Version: For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He ...
2
votes
1answer
412 views

The Greek word translated as “children” in 1 Tim. 3:4: is it declined in the singular or plural number?

In 1 Tim. 3:4 KJV, regarding the qualifications of the elder, it states, "...having his children in subjection" (cp. Tit. 1:6). The Greek text according to the Textus Receptus (Estienne, 1550) is as ...
5
votes
3answers
182 views

Is Jesus the λόγος in Hebrews 4:12?

For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart ( ...
5
votes
1answer
188 views

Why modern translations of Mark 7:4 omit some words at the end of the verse?

I am not a scholar - I do not know Greek or Latin and I do not know much about NT manuscripts. In modern translations of Mark 7:4 there is one thing that I would like to understand. That is, why ...
8
votes
1answer
114 views

Why in some translations of Romans 16 there is “amen” twice in the text?

I was reading some crazy theory that New Testament was created by Romans when I stumbled upon something interesting. Author(s) of that theory pointed out that in Letter to Romans there is double ...
4
votes
1answer
105 views

Heb. 2:16 — Is the translation of the KJV accurate?

The King James Version (1611) seems to take some liberty in its translation of Heb. 2:16: Notice how the font of "the nature of" (as well as "him") is different from the rest of the verse, ...
9
votes
3answers
605 views

What is the significance of the phrase ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος in the Apocalypse?

The phrase ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος occurs four times in the Textus Receptus, all in the Apocalypse as follows: Rev. 1:4: ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν ...
3
votes
1answer
108 views

Translation of ἀετοί in Matthew 24:28

I know that another question focuses on the meaning of the phrase in which this word is used, but I am only interested in the translation of the word itself (most answers to that question take the ...
8
votes
1answer
122 views

Why Jeremiah used both encrypted and original name in single verse?

Many sources (eg. Bible glosses, articles) state that Jeremiah used Atbash Cipher to hide true meaning of certain names. According to these sources, name "Sheshakh" (ששך) really means "Babylon" (בבל). ...
3
votes
1answer
129 views

Heb. 1:2: What is the significance of υἱῷ being anarthrous?

Greek text of Heb. 1:2 according to Textus Receptus (Estienne, 1550): ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν What is the ...
1
vote
1answer
122 views

A doubt related to 1 Peter 3:20

I think that 1 Peter 3:20 is usually rendered into English like this: ... Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a ...
5
votes
1answer
327 views

Date of appearance of the New Testament in Syriac (Peshitta)

I was reading a book [pdf] that defends the translation Reina-Valera 1960 and the Textus Receptus (its base text for the New Testament). One argument says that the version Peshitta used as base text ...
9
votes
1answer
289 views

What does 'prayers' mean in 1 Timothy 2:1 as distinct from supplications, intercessions, and thanksgivings?

In 1 Timothy 2, Paul urges four activities that might all fall into the range of meaning of the English word 'prayers' as it is used today: First of all, then, I urge that supplications, prayers, ...
7
votes
3answers
5k views

On what basis do some modern Bible manuscripts omit Matt. 17:21?

According to Constantin Tischendorf's critical apparatus (p. 103, footnote for. v. 21) of Matt. 17:21, ϛ Ln Ti τοῦτο δὲ το γένος (aethppl et talis) οὐκ ἐκπορεύεται (אbG εκβαλλετ. , ti2 al15 ...
2
votes
1answer
49 views

torment…sulphur…in the presence of the Lamb: Rev 14:10

Struggling to grasp this verse a bit and its consequences. Can you help? I have often felt that the descriptions of hell throughout the Bible do not paint a clear picture on the debate: is hell ...
3
votes
2answers
94 views

John 20:17: τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν

In John 20:17, instead of saying τὸν πατέρα ἡμῶν καὶ θεόν ἡμῶν, that is, "our Father and our God," Jesus instead says, τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν, that is, "my Father ...
2
votes
2answers
228 views

“he delivers the kingdom to God the Father” in 1 Corinthians 15:24

Looking for references of the Gospel in the Bible, I found a very interesting text:* 1 Corinthians 15:22-25 (ESV) For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. But each in ...
7
votes
2answers
168 views

Does Luke 24:16 use passive voice in the Greek?

In Luke 24:16, in the use of the passive voice true to the Greek? "Their eyes were kept from recognizing him." (NRSV) Only one English translation (NLV) has it that God kept them from ...
7
votes
2answers
561 views

Explaining Judges 14:4

In Judges 14:3-4 we read: His father and mother replied, “Isn’t there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife?” ...
4
votes
4answers
970 views

Jeremiah 21 King Nebuchadnezzar same as in Daniel?

Jeremiah 21:2 says that King Nebuchadnezzar is attacking Israel. Is this the same Nebuchadnezzar that places Daniel in a high government position? I know that many kings had the same names at that ...
3
votes
1answer
147 views

Jeremiah 30:9, David as King

Jeremiah 30:9 says, according to the NIV: "Instead they will serve the Lord their God and David their king, whom I will raise up for them." Most of the other translations are the same. It seems very ...
10
votes
3answers
648 views

Is loving your neighbour more than yourself allowed?

Someone just came to me arguing that the second of the biggest commandments is also a commandment to love oneself. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. ...
12
votes
2answers
1k views

Was the Revelation written in code to hide it from the Romans?

Several years ago I was intrigued with the Revelation, and began a study. Of particular interest to me was the use of symbolism. Within that study the symbolism became understandable in relation to ...
16
votes
4answers
5k views

Was Barnabas ever reconciled to Paul?

First the timeline of events of Paul and Barnabas' falling out: Acts 12:25: When Barnabas and Saul had finished their mission, they returned from Jerusalem, taking with them John, also called ...

15 30 50 per page