The art/science of textual criticism attempts to reconstruct the oldest or original wording of a given text.

learn more… | top users | synonyms (1)

2
votes
2answers
130 views

Matt. 5:28: αὐτὴν or αὐτῆς as the object of τὸ ἐπιθυμῆσαι?

The Textus Receptus (1550, Estienne) has the pronoun αὐτῆς as the object of the infinitive τὸ ἐπιθυμῆσαι, while the NA28 has αὐτὴν. Grammatically, which is the preferred reading? Which manuscripts ...
7
votes
1answer
74 views

“Blessed be the glory of the LORD from its place”

Ezekiel 3:12-13a (BHS | ESV): וַתִּשָּׂאֵ֣נִי ר֔וּחַ וָאֶשְׁמַ֣ע אַחֲרַ֔י ק֖וֹל רַ֣עַשׁ גָּד֑וֹל בָּר֥וּךְ כְּבוֹד־יְהוָ֖ה מִמְּקוֹמֽוֹ׃ וְק֣וֹל ׀ כַּנְפֵ֣י הַחַיּ֗וֹת מַשִּׁיקוֹת֙ אִשָּׁ֣ה ...
8
votes
1answer
81 views

Whose faith is the subject of Hebrews 11:11?

Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον (Hebrews 11:11, Westcott and Hort) The traditional translation of ...
5
votes
3answers
129 views

What passage is the author of “To the Hebrews” quoting in Hebrews 1:6?

What passage is the author of "To the Hebrews" quoting in Hebrews 1:6?: Heb 1:6 And again, when he reintroduces the firstbegotten into the populated lands, he says, "And let all the angels of ...
7
votes
2answers
169 views

Isaiah 3:12: ‘…women rule over them.'

Isaiah 3:12a: My people — infants are their oppressors,      and women rule over them. (ESV) עַמִּי נֹגְשָׂיו מְעוֹלֵל וְנָשִׁים מָשְׁלוּ בוֹ (WLC) ...
9
votes
1answer
108 views

How many days until Nineveh will be overthrown?

When Jonah declares the destruction of Nineveh to its inhabitants, his only words are (3:4b): עוֹד אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם וְנִֽינְוֵ֖ה נֶהְפָּֽכֶת׃ (BHS) Yet forty days, and Nineveh shall be ...
6
votes
0answers
54 views

“His love never ceases” vs. “we are not consumed” in Lamentations 3:22

Lamentations 3:22a חַֽסְדֵ֤י יְהוָה֙ כִּ֣י לֹא־תָ֔מְנוּ The steadfast love of the LORD never ceases... (ESV) ESV footnote: Syriac, Targum; Hebrew Because of the steadfast love of the LORD, ...
4
votes
1answer
153 views

Who are “the sons of disobedience” in Colossians 3:6?

If this variant represents the original text, then who are "the sons of disobedience" (τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, tous huious tēs apeitheias) in Colossians 3:6? NA28: δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ ...
8
votes
1answer
122 views

When was the Hebrew Bible's exact text/spelling synchronized globally?

The Hebrew Bible is essentially identical in all Jewish communities, despite significant differences in spellings and wordings from the Septuagint or texts in the Dead Sea Scrolls, or even from quoted ...
-1
votes
1answer
77 views

Are there any major contestants to the transmissional accuracy of the NT? [closed]

I've been doing some research on how reliable the reconstructed Greek NTs are (I would suppose the Nestle-Aland and UBS). One paper I see cited more than any other is Clay Jones' paper to the ...
4
votes
1answer
137 views

What is the correct translation and meaning of Matt. 11:19?

Matt. 11:19 says,(KJV) " The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her ...
4
votes
1answer
32 views

Two Jozabad's in 1 Chronicles 12:20?

I found this interesting and wondered if anyone had anything to say about it. 1 Chronicles 12 20 As he went to Ziklag, there fell to him of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediael, and ...
1
vote
1answer
43 views

How can one detect when there is a “community” behind a text?

With an epistle like Galatians, it is rather transparent that there is some sort of community to whom the letter is written. But scholars (e.g. Raymond Brown) have also been known to talk about a ...
2
votes
1answer
60 views

Were New Testament Books Written to be Historical Documents?

Question Did New Testament Authors, (such as Luke), employ extant "copying" techniques used by Scribes to ensure that content would be preserved, and that copies could be authenticated? For Example: ...
0
votes
1answer
118 views

Best Septuagint, Masoretic, and Aramaic texts into one English version?

Is there an English version Bible that has the best and oldest translations of the Septuagint and the Masoretic and the Aramaic texts all combined into one translation?
4
votes
1answer
78 views

Textual criticism of the Hebrew bible and the rule of the ‘lectio difficilior'

I have a basic idea that, in New Testament text criticism, there is a guideline that the more difficult reading is more likely to be correct. (Mentioned in this answer on BH.SE. Even Wikipedia knows ...
3
votes
0answers
68 views

Does Sirach have a verse 42:31?

Hebrew Wikisource has the following for Sirach/Ecclesiasticus/Ben-Sira Chapter 42 Verse 31: לָשֵׂאת לֶקַח מֵחֲכָמִים וְלִשְׁמוֹעַ אֱמֶת מִפִּי אוֹמְרָהּ To take good messages from wise ones and ...
4
votes
1answer
101 views

Why is “Joseph” used in some translations of Luke 2:33?

It seems that most English translations of Luke 2:33 use "father", but the 1599 Geneva Bible, the King James Version, and the Young's Literal Translation use "Joseph". It seems that this difference is ...
5
votes
4answers
151 views

“Voice” or “string” in Psalm 19:4?

I’m trying to figure out what’s going on in Psalm 19:4/5a: Their voice goes out through all the earth ESV 19:4a :בְּכָל־הָאָ֨רֶץ ׀ יָ֘צָ֤א קַוָּ֗ם BHS 19:5a εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος ...
3
votes
1answer
53 views

ὀλιγοπιστίαν vs ἀπιστίαν in Mat 17:20

Is their faith little or absent? ὀλιγοπιστίαν (little faith) is found in Sinaiticus and Vaticanus, but ἀπιστίαν (lack of faith) is in the textus receptus and the majority text and goes back, as far ...
5
votes
1answer
75 views

Were verses 15-18 a later addition to Genesis 22?

I recently learned that many scholars think that verses 15-18 of Genesis 22 were a later addition to the text. These verses comprise the second angelic monologue after his initial instruction to spare ...
3
votes
0answers
52 views

Is the use of the smallest possible example meant to indicate a complete absence of faith in Jesus sayings related to mustard seeds? [duplicate]

Jesus tells his disciples that they don't even have faith as big as a mustard seed: Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον· διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ λέγει ...
5
votes
1answer
111 views

1 Cor. 2:1 - μαρτύριον v. μυστήριον

Textus Receptus (Estienne, 1550): Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ θεοῦ Nestle-Aland 28th ed.: Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ...
8
votes
3answers
222 views

Could saying that Melchizedek was “without beginning of days or end of life” possibly be a textual error?

Few mysteries of the Bible have attracted more interest than the mystery of the identity of Melchizedek. He is mentioned in Genesis 14:14-20; Psalm 110:4; Hebrews 5:6, 10, 6:20, 7:1-17; but Hebrews ...
2
votes
1answer
131 views

What are the arguments for and against Johannine Comma?

There have been many debates regarding the reliability of the Johannine Comma, a verse in 1 John which many textual critics do not think is authentic. Assuming the verse itself is authentic, what are ...
3
votes
1answer
73 views

Acts 16:16: Meaning of πύθωνος (Textus Receptus) and πύθωνα (NA28)

Acts 16:16 according to the Textus Receptus (Estienne, 1550): Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς ...
1
vote
2answers
99 views

Revelation 6:17 KJV For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?

Can any one illustrate to me the manuscript evidence supporting "the great day of their wrath" as opposed to "His wrath”?
7
votes
1answer
158 views

Was υἱοῦ θεοῦ a latter addition to Mark 1:1?

Dick Harfield mentions that the phrase "Son of God" (υἱοῦ θεοῦ) does not appear in Codex Sinaiticus (nor in Origen). Is it reasonable to assume on this basis that the phrases was a later addition to ...
2
votes
1answer
110 views

John 14:14 in P75

I apologize if this is the wrong place to ask, but, I understand that P75 and P66 are the oldest attestations of the word me in John 14:14: "If you ask me for anything in my name, I will do it" NIV ...
3
votes
1answer
59 views

Galatians 4:6 — Why do King James and NKJV say “your hearts” and other translations say “our hearts”

The NIV for example reads, And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, "Abba! Father!" The NKJV reads, And because you are sons, God has sent ...
4
votes
1answer
140 views

Is there evidence that the name “Lazarus” in the story of Lazarus and the Rich Man is a later addition?

I'm investigating all the avenues that explain the story as a parable and not a real event. One thought that occurred to me is that an early scribe added Lazarus to the story to point to similarities ...
2
votes
3answers
202 views

What is the significance of the definite article in 1 Cor 14:2?

In John MacArthur's Bible Commentary, he says that in 1 Cor 14:2, before God there is no definite article so it could be translated "a god" instead of "God." In some Greek texts there is an article, ...
4
votes
2answers
77 views

Acts 11:20: Ἕλληνας or Ἑλληνιστάς?

In Acts 11:20, of the words Ἕλληνας and Ἑλληνιστάς, which reading is more probable according to textual criticism? Which reading is more probable according to context? What is the meaning of each ...
14
votes
3answers
436 views

Did Jesus read minds or perceive them?

In this passage, most English translations say "knowing their thoughts". In the footnote it says "perceiving" their thoughts. I feel like this is a pretty monumental difference as perceiving thoughts ...
2
votes
0answers
66 views

Where Could One Find Introductory Material On Structural Analysis Of Text?

I realize this is a broad question and if you want to close it I understand entirely but I can't think of a better place to ask. From my own reading, I believe there are statistical methods which can ...
4
votes
1answer
267 views

Earliest attestation to Luke's gospel

What is the earliest convincing attestation to the gospel of Luke? I believe that Justin Martyr quotes from Luke's gospel ca.150. Is that generally considered unassailable? Are there other earlier ...
4
votes
1answer
74 views

Question about NET note and Symbols for Codex Sinaiticus

I have a basic question about NET Bible footnote. The note for Matt 17:21 says: Many important MSS (א* B Θ 0281 33 579 892 pc e ff1 sys,c sa) do not include 17:21 "But this kind does not go out ...
14
votes
3answers
2k views

Omission of 'fasting' in Mark 9:29

I would like to know why some versions feel it apt to omit the word "fasting" from Mark 9:29. Is this because it was not concurrent with the correct translation/ meaning of this verse? For example. ...
4
votes
0answers
105 views

Which Greek NT passage has proven to have the most variant readings? [closed]

The question here is not about trying to isolate which particular manuscript (extant document) has the most variations from some standard determination of the text. Rather, it is about which ...
6
votes
2answers
526 views

Is verse 114 of the Gospel of Thomas a later addition?

Simon Peter said to him, "Let Mary leave us, for women are not worthy of life." Jesus said, "I myself shall lead her in order to make her male, so that she too may become a living spirit resembling ...
2
votes
1answer
71 views

Did the author intend to write Asa or Asaph in Matthew 1:7-8?

Both the King James and the NIV (following the received text and the Chronicler) name Asa as the father of Jehoshaphat in Matthew 1:8. The ESV, however, follows the older manuscripts and names him as ...
11
votes
3answers
633 views

Is there any reason to think that Mark 7:19 has a later addition?

This is Mark 7:19 from the NIV: For it doesn’t go into their heart but into their stomach, and then out of the body.” (In saying this, Jesus declared all foods clean.) Every time I see a ...
7
votes
1answer
193 views

Is the source text of part of 1 Kings 19 potentially from a corrupted copy?

I noticed a similarity in two sets of passages from 1 Kings 19, and was wondering if either (1) there is any historical textual evidence that might point to dittography having occurred, and that a ...
6
votes
1answer
14k views

Is the 1500-Year-Old Gospel of Barnabas found in Turkey claiming Jesus was never crucified genuine or a hoax?

A Bible which is reported to be at least 1500 years old was discovered in Turkey and inside it there is a Gospel of Barnabas. The book was moved by Turkish government to one of their museums by ...
5
votes
2answers
432 views

What is Paul “giving his body over” to in 1 Corinthians 13:3?

1 Corinthians 13:3 reads as follows in King James Bible: And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not charity, it profiteth me nothing. ...
7
votes
2answers
116 views

What is the gender of the verb “to say” in Ecclesiastes 7:27?

In Ecclesiastes 7:27, there is a brief phrase, "says Qohelet" (ʾāmĕrâ qōhelet). In the rest of the book, it seems like masculine verbs are used with Qohelet, despite Qohelet itself having a feminine ...
6
votes
1answer
215 views

Inconsistent translations of Revelation 13:10?

KJV has for Revelation 13:10 He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the ...
10
votes
3answers
5k views

Was the text of Matthew 28:19 changed?

Scholars such as F. C. Conybeare1 have claimed that the Trinitarian baptismal formula of Matthew 28:19 was not original to the text of Matthew. Matt 28:19 (NIV) 19 Therefore go and make ...
9
votes
2answers
2k views

Was Jesus angry and if so why in Mark 1:41?

Mark 1:41 NIV: Jesus was indignant.[a] He reached out his hand and touched the man. ‘I am willing,’ he said. ‘Be clean!’ [a] Many manuscripts Jesus was filled with compassion The ...
7
votes
5answers
657 views

What is the original Number of the Beast?

Seems trivial question, because 666 had been widely accepted as the original. However if you investigate further different early versions of the Book of Revelation, they gave different Numbers of the ...