Understanding the grammar of the source texts; this tag should be accompanied by the appropriate language tag.

learn more… | top users | synonyms

7
votes
3answers
177 views

What is the meaning of the shift from present to aorist in 1 John 2:12-14?

1 John 2:12-14 (NA28): γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. ...
3
votes
1answer
79 views

Who is the son of man in John 9:35?

In John chapter 9, there is a man that has been blind from birth. He had never seen anything in his life. Yeshua anoints the man's eyes with clay, and then tells him to wash in the pool of Siloam. The ...
0
votes
2answers
47 views

What does γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ (born from out of God) mean in 1 John 3:9 and 5:4?

"Whosoever is born (γεγεννημένος) of (ἐκ: out from) God (τοῦ Θεοῦ) doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born (γεγεννημένος) of (ἐκ: out from) God (τοῦ ...
1
vote
2answers
79 views

Why is “Mitzrayim” translated “Egypt”?

I stumbled across this book trailer in my Facebook feed. The author says that the Israelites were never slaves in Egypt but Mitzrayim. So according to him Mitzrayim and Egypt are different lands. ...
5
votes
1answer
107 views

“Those who hate me” in Exodus 20:5

Exodus 20:5b (WLC | ESV) : כִּ֣י אָֽנֹכִ֞י יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ אֵ֣ל קַנָּ֔א פֹּ֠קֵד עֲוֺ֨ן אָבֹ֧ת עַל־בָּנִ֛ים עַל־שִׁלֵּשִׁ֥ים וְעַל־רִבֵּעִ֖ים לְשֹׂנְאָֽ֑י for I the LORD your God am a ...
-1
votes
1answer
29 views

Did Jesus pattern promises to the church of Philadelphia after those in Exodus 6:6-7?

A traditional Jewish Passover meal incorporated four cups, one for each of the promises the LORD made before He brought the nation of Israel out of Egypt: Therefore, tell the Israelites, ‘I am the ...
1
vote
1answer
49 views

Who receives shame in 1 Corinthians 11:4?

1 Corinthians 11:3 Khabouris Codex ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܬܕܥܘܢ ܕܟܠ ܓܒܪ ܪܫܗ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܘܪܫܗ ܕܐܢܬܬܐ ܓܒܪܐ ܗܘ ܘܪܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ Build 1 (What I find from real life) But I will understand ...
1
vote
3answers
89 views

Song of Solomon 5:16, the signification of “”im“”

In Song of Solomon 5:16, the verse in Hebrew transliteration is: ḥikkōw mamṯaqqîm wəḵullōw maḥămaddîm zeh ḏōwḏî wəzeh rê‘î, bənōwṯ yərūšālim חִכּוֹ֙ מַֽמְתַקִּ֔ים וְכֻלּ֖וֹ מַחֲמַדִּ֑ים זֶ֤ה ...
9
votes
2answers
70 views

Meaning of ἐκ and ἐν in Galatians 3:11-12

Galatians 3:11-12 reads: 11 Now it is evident that no one is justified before God by the law, for “The righteous shall live by faith.” 12 But the law is not of faith, rather “The one who does ...
0
votes
0answers
19 views

In John 13:13, are the nominatives «ὁ διδάσκαλος» and «ὁ κύριος» functioning as vocatives?

In John 13:13, it is written, 13 You call me “Teacher” and “Master,” and you say rightly, for I am. ΙΓʹ ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ TR, 1550 Are the ...
2
votes
1answer
36 views

What is the correct rendering of ܟܕ in 1 Cor 11:4

1 Corinthians 11:4 Khabouris Codex ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܡܨܠܐ ܐܘ ܡܬܢܒܐ ܟܕ ܡܟܣܝ ܪܫܗ ܡܒܗܬ ܪܫܗ (ܟܠ) all, every, whole, entirely (ܓܒܪܐ) man, husband, person (ܕܡܨܠܐ) incline toward, heed, ...
2
votes
1answer
28 views

In Hebrews 8:3, what is the accurate translation of «ἀναγκαῖον» and «ὃ προσενέγκῃ»?

The Greek text of Heb. 8:3 according to the Textus Receptus states, Γʹ πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ TR, 1550 ...
5
votes
2answers
192 views

In Hebrews 1:2, what is the significance of «υἱῷ» being anarthrous?

The Greek text of Heb. 1:2 according to the Textus Receptus states, Βʹ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν TR, 1550 ...
7
votes
3answers
151 views

In 2 Samuel 2:9, why did the author use two different prepositions, אֶל and עַל, to express what appears to be the same thought (i.e., “over”)?

The Hebrew text of 2 Sam. 2:9 states, ט וַיַּמְלִכֵהוּ אֶל הַגִּלְעָד וְאֶל הָאֲשׁוּרִי וְאֶל יִזְרְעֶאל וְעַל אֶפְרַיִם וְעַל בִּנְיָמִן וְעַל יִשְׂרָאֵל כֻּלֹּה which is translated into ...
7
votes
3answers
91 views

In Hebrews 11:17, why does the author use «προσενήνοχεν», first, and then shortly thereafter, «προσέφερεν»?

The Greek text of Heb. 11:17 according to Textus Receptus states, ΙΖʹ Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος TR, 1550 The ...
8
votes
1answer
99 views

What is the meaning of εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα in 2 Tim 2:26 - the will of the devil, or the will of God?

Does the following phrase εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα refer to the will of God or the will of the devil? 2 Tim 2:26 (NA28) καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπʼ αὐτοῦ εἰς τὸ ...
6
votes
4answers
357 views

Is the 'revelation OF or FROM Jesus Christ'? (Rev 1:1)

Before we select a canned interpretive model, shouldn't we first consider what is meant by Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ (Rev 1:1)? Does the Greek better support "revelation OF" or "revelation FROM" Jesus ...
5
votes
2answers
154 views

Hebrews 12:24: subjective or objective genitive?

Does the subjective or objective genitive appear in the following verse? Hebrews 12:24 (NASB) 24 and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better ...
4
votes
2answers
155 views

Word order in 1 Timothy 2:12 (διδάσκειν, didaskein and γυναικὶ, gynaiki)

Are there any interpretive issues regarding word order [emphasis in bold added] in 1 Timothy 2:12? NA28: διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ, didaskein ...
6
votes
3answers
115 views

How to interpret neuter adjective “one” in John 10:30?

My understanding is an adjective in the predicate function should generally match the subject in case, number, and gender. In John 10:30 that means the adjective “one” should be masculine (εἷς), but ...
3
votes
2answers
73 views

THE burning bush: why the definite article?

In the Hebrew, the first time the burning bush appears it has an article. Literally this is translated by "the bush" (as in Young's Literal Translation). However, most common translations translate ...
9
votes
2answers
286 views

Genesis 22: Jehovah Jireh

Title spelled for recognizability. Forgive me. In Gen 22:14, Abraham names the place where the LORD provided a sacrifice in place of Isaac, calling it: יְהוָ֣ה ׀ יִרְאֶ֑ה אֲשֶׁר֙ יֵאָמֵ֣ר ...
7
votes
1answer
119 views

Where does “by the mercy shown to you” belong in Romans 11:31?

The translation of Romans 11:31 has me baffled. Starting with v. 30:1 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ Just as you were then disobedient to God νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ ...
25
votes
8answers
948 views

Does Romans 9:5 assert the deity of Christ?

Also known by the more pedestrian title: How should Romans 9:5 be punctuated? Romans 9:5, NA28 (punctuation omitted): ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς ...
3
votes
2answers
53 views

How many scenarios is Paul speaking of in Philippians 1:23?

Paul gives us a glimpse into his own thoughts and internal debate as he awaits possible death in jail in Philippians 1:20-23 He initially presents us with two seemingly clear options: Live and ...
5
votes
2answers
105 views

Whose נְבָלָ֔ה in Job 42:8?

When translating Job 42:8, most English Bibles are basically the same as ESV: Now therefore take seven bulls and seven rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves. ...
3
votes
0answers
53 views

In Gen. 4:7, why is the participle רֹבֵץ declined in the masculine gender?

In Gen. 4:7, it is written, הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ My question concerns the word רֹבֵץ, a participle ...
3
votes
1answer
1k views

What is the role of the paragogic heh when used with the second person as in Psalm 108:5 (ר֣וּמָה)?

What is the role of the paragogic heh when used with the second person as in Psalm 108:5 (ר֣וּמָה)? When used with the first person it as a cohortative meaning, but what's the difference with the ...
1
vote
0answers
35 views

In Phil. 1:23, what is the significance of the second infinitive being anarthrous in the phrase «τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι»?

In Phil. 1:23, it is written, συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον TR, 1550 What significance if any is there in the second ...
7
votes
4answers
200 views

What is the significance of omitting the definite article before the name Jesus in Mark 1:9?

Robert M. Price points out in The Christ Myth and Its Problems that Mark 1:9 omits the definite article [ὁ, tō, etc] before the name of Jesus, in contrast to the almost universal practice elsewhere in ...
-2
votes
2answers
123 views

How should Genesis 3:4 be punctuated?

In English usually after the word said we add a comma and a quote to designate when the speech began. In Hebrew I hope for some sort of structure language law. As an example: Genesis 3:4 (Hebrew ...
2
votes
0answers
20 views

2 Corinthians - how do you tell where the first-person plural (we) is inclusive or exclusive?

In many parts of the 1 Corinthians 2, the first-person plural 'we' often appears to be consistently exclusive, speaking only of Paul/Timothy & the Apostles: Are we beginning to commend ...
9
votes
1answer
203 views

What is the (grammatical) subject of Romans 10:10?

SBLGNT Rom 10:10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν· In most modern English translations, the grammatical subject is a generic person who believes and ...
3
votes
2answers
316 views

Structure of Luke 11:1 has me baffled

My pastor referenced Luke 11:1 in a sermon today about prayer. Being a dutiful Greek student, I had my UBS4 Greek NT with me. Mostly, I can keep up when reading the Greek with the English (ESV) open ...
2
votes
0answers
58 views

Predestinate: Before Birth or Before Judgment?

Predestinate: to determine or set a destiny ahead of an appointed time. I am curious as to why the appointed time in regard to 'predestinate' is so often interpreted to mean "before time began," when ...
7
votes
2answers
607 views

In Genesis 20:13, why is elohim with a plural verb translated God rather than gods?

Genesis 20:13 (ESV) And when God caused me to wander… (WLC): ויהי כאשר התעו אתי אלהימ Another question asked about the translation of אלהימ (‘elohim) using the singular God. The answers ...
5
votes
3answers
295 views

How are contractions formed in Hebrew and how does YHWH become Yah?

Psalm 68:4 expresses the name of God as Yah. This seems obvious related to the name of God as he expounded it to Moses in Exodus 3:14. We also see the two directly connected in passages such as Psalm ...
2
votes
4answers
314 views

Translation of Acts 13:48

Reading Acts 13:48, the greek text reads: ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον With implicit commas (according to ...
2
votes
0answers
46 views

Not keep silent or to make silent in Job 41:12?

Job 41:4 (MT; v. 12 in English versions): NRSV: I will not keep silence concerning its limbs ... ESV: I will not keep silence concerning his limbs ... NASB: I will not keep silence concerning ...
4
votes
2answers
130 views

Hope or no hope in Job 13:15?

Job 13:15a NRSV: See, he will kill me; I have no hope ... ESV: Though he slay me, I will hope in him ... BHS: הֵן יִקְטְלֵנִי לֹא [לוֹ] אֲיַחֵל The difference rests on whether to prefer the ...
5
votes
1answer
100 views

What word comprises the subject of the second clause of 1 John 4:8?

1 John 4:8 reads in the NIV, Whoever does not love does not know God, because God is love. However this translation reverses the order of the words of the second clause in the original Greek: ...
4
votes
1answer
52 views

To Jacob a Son or a Son to Jacob in Genesis 30

My son asked me the following question about wording of the verses describing the births of Jacob's sons to Bilhah and Zilpah, as well as Leah's 5th and 6th sons. In the Hebrew, discussing the birth ...
1
vote
1answer
53 views

A manger vs The manger in Luke 2

Does the Greek specifically say "a manger" or does it say "the manger" in Luke 2:7,12,16? Wondering if it, by chance, denotes a specific manger as opposed to any manger. In other words, would the ...
6
votes
3answers
673 views

Is this translation of Genesis 1:1 accurate?

This questions aims to evaluate an argument oulined on this blog by Robert Holmstedt: In a nutshell, the interpretation and translation of the first complex word, בְּרֵאשִׁית, in the Masoretic ...
6
votes
1answer
81 views

Why did Judah's wife “תסף” Shelah?

From Genesis 38 (KJV, with interpolated Hebrew): 2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. 3 And she conceived (ותהר), ...
4
votes
1answer
276 views

Does the definite article 'the', occur in front of the name of God in the Hebrew language?

Or is the an interpolation from the English translators of the bible? I'm no Hebrew expert but I'm curious to know how the name was written and read in Hebrew. Was it the YAHWEH or just YAHWEH? ...
3
votes
1answer
253 views

Frequency of each binyan (grammatical conjugation) in the OT?

I'm wondering how frequently each of the binyanim (grammatical conjugations) occur in the Old Testament (Hebrew Bible)? I would be happy with either quantities or percentages. So either of the ...
3
votes
2answers
164 views

Matt. 5:28: αὐτὴν or αὐτῆς as the object of τὸ ἐπιθυμῆσαι?

The Textus Receptus (1550, Estienne) has the pronoun αὐτῆς as the object of the infinitive τὸ ἐπιθυμῆσαι, while the NA28 has αὐτὴν. Grammatically, which is the preferred reading? Which manuscripts ...
5
votes
1answer
92 views

What is the purpose of the phrase “all swarming creatures that swarm on the earth” in Genesis 7:21?

Genesis 7:21 reads: וַיִּגְוַ֞ע כָּל־בָּשָׂ֣ר ׀ הָרֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ בָּעֹ֤וף וּבַבְּהֵמָה֙ וּבַ֣חַיָּ֔ה וּבְכָל־הַשֶּׁ֖רֶץ הַשֹּׁרֵ֣ץ עַל־הָאָ֑רֶץ וְכֹ֖ל הָאָדָֽם׃ (WLC) The ESV translation ...
6
votes
4answers
931 views

Why is Israel referred to with a male pronoun in Jeremiah 31:10?

“Hear the word of the LORD, O nations, and declare it in the coastlands far away; say, ‘He who scattered Israel will gather him, and will keep him as a shepherd keeps his flock.’ —...