Understanding the grammar of the source texts; this tag should be accompanied by the appropriate language tag.

learn more… | top users | synonyms

4
votes
1answer
135 views

Word order in 1 Timothy 2:12 (διδάσκειν, didaskein and γυναικὶ, gynaiki)

Are there any interpretive issues regarding word order [emphasis in bold added] in 1 Timothy 2:12? NA28: διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ, didaskein ...
2
votes
1answer
78 views

2 Cor. 10:4: Translation/Understanding of δυνατὰ τῷ θεῷ

The Greek text of 2 Cor. 10:4 according to the Textus Receptus states: τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων How should we understand and ...
5
votes
1answer
63 views

Odd construction in 1 Peter 3:2?

As I've mentioned in other posts/questions, I am a novice to NT Greek and translation (but I'm trying to fix that!). Today, I randomly picked 1 Peter 3:1-6 to translate as an exercise. I kinda sorta ...
8
votes
1answer
416 views

Ephesians 3:4 “πρὸς ὃ”

I'm a beginner at NT Greek. I'm studying through Ephesians right now and am working on translating Ephesians 3. I get to verse 4, and I'm struggling to make any sense of how to translate it. I get the ...
4
votes
1answer
142 views

The articular infinitive of John 17:5 rendering

Greeting! I was having a discussion bout John 17:5 and someone pointed out that εἶναι is articular because of the accusative article closest to that word. Someone else then defined the following ...
9
votes
3answers
441 views

What is the difference between πιστεύων ἐν αὐτῷ and πιστεύων εἰς αὐτὸν?

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:15-16 (SBLGNT) 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ...
2
votes
0answers
102 views

Translating κυριακὸν and κυριακῇ as an adjective (dominical) instead of indicating belonging

A translation of the bible in Spanish (La Biblia Textual - 3ra Edición) translates: κυριακὸν δεῖπνον = cena dominical (dominical supper) — 1 Corinthians 11:20 and κυριακῇ ἡμέρᾳ = día ...
11
votes
2answers
270 views

Should Matthew 28:17b be understood in a “partitive” or “inclusive” sense?

There are two distinct linguistic issues in the latter part of Matthew 28:17, which reads this way (NA28 = SBL GNT = UBS4) - καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν,a οἱ δὲ ἐδίστασαν. kai idontes auton ...
7
votes
3answers
88 views

Heb. 11:17: Why προσενήνοχεν, first, and then shortly thereafter, προσέφερεν?

Greek text of Heb. 11:17 according to Textus Receptus: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος English translation according ...
1
vote
2answers
1k views

What does Cain say to Abel in Genesis 4:8?

The Masoretic version of Genesis 4:8 reads as follows: וַיֹּאמֶר קַיִן, אֶל-הֶבֶל אָחִיו; וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה, וַיָּקָם קַיִן אֶל-הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ. And Cain said to his ...
7
votes
1answer
528 views

Why does Psalm 103:8 use the dual form of אַפַּ֣יִם (anger)?

In Psalm 103:8 we read: אֶ֖רֶךְ אַפַּ֣יִם וְרַב־חָֽסֶד Why is אַפַּ֣יִם (anger) in its dual form?
7
votes
3answers
146 views

2 Sam. 2:9: אֶל and עַל

I have a question concerning the Hebrew text of 2 Sam. 2:9: וַיַּמְלִכֵהוּ אֶל הַגִּלְעָד וְאֶל הָאֲשׁוּרִי וְאֶל יִזְרְעֶאל וְעַל אֶפְרַיִם וְעַל בִּנְיָמִן וְעַל יִשְׂרָאֵל כֻּלֹּה English ...
5
votes
1answer
72 views

1 Thessalonians 4:3 KJV

1 Thessalonians 4:3 KJV For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication: Why the word "even"? What exactly does it denote in this context?
2
votes
1answer
55 views

Rom. 9:6: Which translation is more accurate according to the Greek?

Greek text (NA28): Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ· I am concerned with the latter clause: οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ· Which ...
4
votes
1answer
71 views

Matt. 9:6: Translation of ἐγερθεὶς

The Greek text according to the: Textus Receptus ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε ...
1
vote
1answer
105 views

Could Deut. 30:11-14 be a forward-looking prophecy?

The Standard Interpretation The NASB translates Deuteronomy 30:11-14 as follows: “For this commandment which I command you today is not too difficult for you, nor is it out of reach. It is not in ...
7
votes
3answers
20k views

What Is The Aorist Tense Of A Verb? [closed]

I've read that one of the difficulties of translating New Testament Greek is the presence of the aorist tense of verbs in Greek. I think I understand what is meant by "aorist tense" in that it seems ...
6
votes
2answers
533 views

What is the meaning of the paseq in Genesis 1.5?

Genesis 1:5: וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאֹור֙ יֹ֔ום וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר יֹ֥ום אֶחָֽד׃ (WLC) God called [paseq] the light Day, and the darkness he ...
11
votes
2answers
564 views

What are the “lower parts” in Ephesians 4:9?

Ephesians 4:9 SBLGNT: τὸ δὲ Ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; KJV (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts ...
6
votes
2answers
157 views

What is the meaning of the shift from present to aorist in 1 John 2:12-14?

1 John 2:12-14 (NA28): γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. ...
4
votes
3answers
661 views

Is there a difference between 'seeing' the Kingdom of God, and 'entering' it? (John 3)

My question concerns two verses in John's Gospel. I'm using the English Standard Version here but I think the same question arises in other translations: Jesus answered him, “Truly, truly, I say ...
5
votes
2answers
232 views

Is the statement about love and obedience in John 14:15 an imperative or an indicative?

In the 1984 NIV, Jesus says in John 14:15: If you love me, you will obey what I command. But in the 2011 revision, the same sentence is rendered: If you love me, keep my commands. This ...
6
votes
2answers
391 views

What was granted in Philippians 1:29?

According to Philippians 1:29: ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν because to you it has been granted - concerning Christ, not only - ...
1
vote
1answer
309 views

Psalm 23:6 correct translation

In Psalm 23:6, the וְשַׁבְתִּ֥י (dwell, return), is Qal, Perfect aspect, yet all translate in the future "will dwell" or will return." Is it because the context?
13
votes
1answer
653 views

“Black but beautiful” or “Black and beautiful” in Song of Songs?

Song of Songs (or "Song of Solomon") 1:5 begins as follows in the Hebrew: ... שְׁחוֹרָ֤ה אֲנִי֙ וְֽנָאוָ֔ה בְּנ֖וֹת יְרוּשָׁלִָ֑ם šĕḥôrâ ʾănî wĕnāʾwâ bĕnôt yĕrûšālāyim ... And is often ...
6
votes
2answers
557 views

Why are Hebrew verbs in the “perfect” form so often translated as present tense in modern translations?

Why are Hebrew verbs in the "perfect" form so often translated as present tense in modern translations? For example in Psalm 119:47 : וְאֶשְׁתַּֽעֲשַׁ֥ע בְּמִצְוֹתֶ֗יךָ אֲשֶׁ֣ר אָהָֽבְתִּי׃ ...
4
votes
1answer
98 views

Is there a significance in the usage of the two Hebrew words for the pronoun “I” (ʾănî and ʾānōkî)

In Jonah 1:9, I noticed that both words for the pronoun "I" are used, ʾănî and ʾānōkî. וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עִבְרִי אָנֹכִי וְאֶת־יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם אֲנִי יָרֵא אֲשֶׁר־עָשָׂה אֶת־הַיָּם ...
5
votes
1answer
284 views

Why are the words “darkness” and “light” in their feminine form in Psalm 139:12?

In the following verse: גּם־חֹשֶׁךְ֘ לֹֽא־יַחְשִׁ֪יךְ מִ֫מֶּ֥ךָ וְ֭לַיְלָה כַּיּ֣וֹם יָאִ֑יר כַּ֜חֲשֵׁיכָ֗ה כָּאוֹרָֽה׃ Even the darkness is not dark to You, And the night is as bright as the ...
2
votes
1answer
1k views

Grammar-Literal Translation of Genesis 1:3 and 12:3

In Biblical Hebrew there are two simple verb types (Qal and Niphal) which convey no causation. Are the below revisions of the King James Version more accurate to the thoughts expressed by the grammar? ...
6
votes
2answers
375 views

In the Peshitta, what is the difference between the original word translated “Sabbath” and that translated “week?”

In Matthew 28:1 of the Aramaic Peshitta text, the word translated "Sabbath" and the word translated "week" appear similar but with slight variation. Does anyone know what the significance is of the ...
12
votes
3answers
23k views

If Joshua can be translated why Is the name of Jesus translated “Jesus” but his name in hebrew was Joshua?

This question is in regard to Matthew 1:21, "His name shall be called Jesus for he will save his people from their sins." The question has two parts. 1) Strongs equates the name "Jesus" with the ...
1
vote
1answer
136 views

Why does the word “void” in Romans 3:31 mean “nullify”? [closed]

Why would footnotes pertaining to the words "make void" in this passage of Romans be understood as "nullify"? Romans 3:31, King James Bible "Authorized Version", Cambridge Edition Do we then ...
7
votes
2answers
232 views

Does Luke 24:16 use passive voice in the Greek?

In Luke 24:16, in the use of the passive voice true to the Greek? "Their eyes were kept from recognizing him." (NRSV) Only one English translation (NLV) has it that God kept them from ...
5
votes
1answer
284 views

What is the meaning of the genitive absolute in Hebrews 4:3?

Hebrews 4:3 in Greek: εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου. καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς ...
3
votes
2answers
98 views

John 17:10 What is the number of the pronouns? [closed]

In John 17:10--"καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς"--what is the number of ἐμὰ and σά? I didn't learn either of those forms in my paradigms for συ or εμε. Biblehub.com ...
5
votes
1answer
245 views

What is the significance of the perfect ειρηκεν in 2 Cor 12:9?

I found only the American Standard Version that translates ειρηκεν in 2 Corinthians 12:9 as an English perfect: And he hath said unto me (εἴρηκέν μοι), My grace is sufficient for thee.. with the ...
4
votes
2answers
112 views

Numbers 12:2 - Translation Discrepancy - Did the Lord speak only through Moses?

Numbers 12:2 says: And they said, “Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also?” And the Lord heard it. The word "through Moses" in Hebrew is בְּמֹשֶׁה֙ or ...
3
votes
1answer
98 views

What do pronouns “their” in Mark 9:43-48 refer to?

Mar 9:43-4: And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Where ...
3
votes
1answer
244 views

What tenses does aorist in indicative mood in the New Testament usually express? [closed]

What tenses does aorist in indicative mood in the New Testament usually express? Can it express a continuous action in the present (like a verb in Present Progressive in English)? Can it express a ...
3
votes
1answer
102 views

What is Jesus saying in Mark 14:42?

Here is the passage, for context: And again He came and found them sleeping, for their eyes were very heavy; and they did not know what to answer Him. And He came the third time, and said to them, ...
4
votes
3answers
211 views

Numbers 28: Is the difference between noun-adjective and genitive cases for the burnt offering significant?

I know that in Biblical Hebrew (and presumably other varieties), we see the construct "noun adjective", with the noun unmodified, such as parah adamah (red heifer, parah = heifer). We also see the ...
0
votes
1answer
174 views

Are all these verbs in Rom. 8:29-30 in aorist?

Are all the high-lightened verbs in the passage below in aorist? For whom he did foreknow, he also did predestinate [to be] conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn ...
-4
votes
2answers
336 views

Did women contribute to the temple in exodus 35:22?

Finishing the response to the meta call for contradiction, here is the last contradiction/inconsistency I found in Genesis/Exodus/Leviticus. In Exodus 35:22 we find the following passage. And the ...
-1
votes
2answers
709 views

Why is a singular verb used to describe both Moses and Aaron?

Continuing the response to the meta call for contradiction. The following contradiction is invisible in English. It appears in the Hebrew of Exodus 4:29. וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה, וְאַהֲרֹן; ...
6
votes
3answers
2k views

What is the “worship of angels”?

In Colossians 2:18, Paul warns his readers, "Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you for the prize" (NIV emphasis mine). Of course, that it is in the ...
7
votes
2answers
519 views

In the Peshitta NT, what was the original meaning of the word often translated “first day of the week”?

Is there an Aramaic word for "week" different from "Sabbath?" Is the word for Sabbath used in the Peshitta New Testament in the following passages: But on the eve of the Sabbath, when the first ...
3
votes
1answer
256 views

What does it mean that "David eluded him twice?

Shortly after Saul takes David into his service, we read: The next day an evil spirit of God gripped Saul and he began to rave in the house, while David was playing [the lyre], as he did daily. ...
12
votes
1answer
293 views

Does baptizing come after discipling in Matthew 28:19?

Matthew 28:19 (ESV) reads: Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, In the Greek, (according to Blue ...
6
votes
1answer
524 views

Women and chief men stirred up - Acts 13:50

Acts 13:50 says in part that the Jews "stirred up the devout and prominent women AND the chief men of the city" raising up persecution against Paul and Barnabus, causing them to be expelled from the ...
7
votes
3answers
357 views

Is the phrase “sin shall no longer be your master” in Romans 6:14 a command?

Paul in his letter to the Romans writes in 6:12-13: Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument ...